Openbio
Metsäbiotalouden koulutus ja kehittäminen
Tervetuloa metsäbiotalouden koulutusta kehittävään verkkopalveluun.

Biotalous kytkeytyy sekä paikallisesti että globaalisti vaikuttaviin ilmiöihin. Biotalouden tarjoamat mahdollisuudet ja ongelmat luovat konkreettisia tarpeita ja haasteita useiden eri alojen toimijoille ja asiantuntijoille. Ratkaisujen löytyminen vaatii usein monialaista yhteistyötä ja siten myös toimintakulttuurin muutosta.

Biotalous luo konkreettisen ja mielenkiintoisen kontekstin oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuspohjaiselle kehittämiselle. Erityisen hyvän kontekstin biotalous luo monialaisille yhteiskehittelyprojekteille, joissa hyödynnetään eri alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tietoja, taitoja ja näkökulmia yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tällä sivustolla esitellään, osallistetaan ja kootaan aiheeseen linkittyviä koulutuksia, kehityspilotteja ja sen tutkimusta.

Metsäbiotaloudesta on moneksi – tervetuloa matkaan!


Ota yhteyttä

metsäkuva kaatuneilla puilla hajoamassa
drone laukaus metsästä talvella

Sinustako biotalouden asiantuntija?

Näiltä sivuilta löydät tietoa käynnissä olevista Metsäbiotalouden opintojaksoista oletpa lukiolainen, korkeakouluopiskelija tai ammatissa toimiva, joka kaipaa oman tai yrityksensä osaamisen päivittämistä. Yritykset löytävät näiltä sivuilta tietoja ja esimerkkejä siitä, millä tavalla yhdessä kehittäen, pystytään luomaan juuri sopivan sisältöistä koulutusta (erikoistumisopinnot) työelämän tarpeisiin tai keinoja jalkauttaa tutkimustietoa muulla tavoin. Metsäbiotalouden näyteikkunasta löydät metsäbiotalouden demonstraatio materiaaleja kattavasti. Sivuilla on myös joukko linkkejä muille nettisivustoille, joista löytyy esimerkiksi määritelmiä biotaloudelle, toimintaa ohjaavia strategioita, jne

ihmisiä metsässä open bio
mies ja nainen metsässä
mies puun vieressä openbiossa
drone laukaus metsästä talvella

Rahoittajat ja toimijat