Lukiolaisille

Mitä on metsäbiotalous, 1 op

Opiskelija ymmärtää käsitteet biotalous ja metsäbiotalous sekä niiden aseman Suomessa ja globaalissa merkityksessä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot metsäbiotaloudesta sekä valmentaa heitä yksin ja yhdessä tarkastelemaan biotalouden ilmiöitä sekä haasteita kokonaisvaltaisesti (systeemisesti), useasta näkökulmasta (tiedonalue).