Julkaisut

Vertaisarvioidut:
 

Vuojärvi, H., Eriksson, M., & Vartiainen, H. (2019). Cross-boundary collaboration and problem-solving to promote 21st century skills-Students’ experiences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 18(13), 30-60.

Vuojärvi, H., Vartiainen, H., Eriksson, M., Ratinen, I., Saramäki, K., Torssonen, P.,  Vanninen, P. & Pöllänen, S. (2022)  Boundaries and boundary crossing in a multidisciplinary online higher education course on forest bioeconomy. Teaching in higher education.

Eriksson, M.,  Vartiainen, H., Vanninen, P., Nissinen, S., Valtonen, T. & Pöllänen, S. (2021). Video triggers in promoting knowledge-seeking questions in inquiry learning. In Media Education on the Top. Cambridge Scholars Publishing. 

Konferenssit: 

Vartiainen, H., Vuojärvi, H., Saramäki, K., Eriksson, M., Ratinen, I., Torssonen, P., Vanninen, P., & Pöllänen, S. (to appear).Cross-boundary knowledge creation in international student-teams in online higher education settings. Media Education Conference 2021, 28.9.-1.10.2021, Rovaniemi, Finland. 

Saramäki, K., Kähkönen, T., Vuojärvi, H., Ratinen, I. Pöllänen, S., Vartiainen, H., Vanninen, P., Torssonen, P., Eriksson, M., & (2020). Multidisciplinary student teams collaborating with working life partners. The Annual conference of Finnish Educational Research Association. 15.12.2020, Online. 

Vuojärvi, H., & Ratinen, I. (2020). OpenBio: Developing learning environments for forest bioeconomics education. ASR-seminar: Environment, 24.1.2020, Rovaniemi, Finland. 

Vuojärvi, H., Eriksson, M., & Vartiainen, H. (2019). Designing pedagogies to promote learning 21st century skills in higher education. Kasvatustieteen päivät 2019 – FERA 2019 Conference on Education, 20.11.2019, Joensuu, Finland. 

Miikka Eriksson, Vartiainen, H., Vanninen, P., Nissinen, S., Valtonen, T. & Pöllänen, S. (2019). Videotriggers in promoting knowledge seeking questions for bioeconomy: preservice teachers’ insights. Media Education Conference (MEC 2019), 25.4.2019, Salla, Finland. 

Muita julkaisuja: 

Saramäki, K., Vartiainen, H., Eriksson, M., Vuojärvi, H., Kähkönen, P., Vanninen, P. Torssonen, P, Pöllänen, S., & Ratinen, I. (2021). Asiantuntijayhteistyö opiskelijoiden avaintaitojen kehittäjänä. In A. Helariutta, M. Fred, H. Kangastie, M. Merimaa & S. Päällysaho (toim.), Avoin TKI-integroitu oppiminen—toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä (pp. 10–15). Laurea Publications 164. Helsinki: Laurea University of Applied Sciences.

Henna Höglund (2019): Metsä-aiheen ilmeneminen itsenäisesti ja osana luontoa oppivelvollisuuskoulujen valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa 1925-2004

Taitoa, taidetta ja teknologiaa – Kohti uutta opettajakoulutuksen mallia

 Video triggers in promoting knowledge-seeking questions in inquiry learning.

Blogitekstit 

Digicampus-hankkeen blogikirjoitukset 

Metsäkoulutus ry 

Biotalous.fi -sivun artikkeli