Metsäbiotalouteen liittyvän osaamisen kehittämiselle on tarvetta ja siksipä olemmekin luoneet uusia kursseja metsäbiotalousosaamisen kehittämiseksi. Metsäbiotalous ilmiönä on hyvin laaja-alainen, ja se vaatii monien eri alojen saumatonta yhteistyötä.

 

Kurssien kehittäminen

Kurssien kehitystyö on alkanut Saastamoisen säätiön ja Metsämiestensäätiön tuella perustetun Metsäbiotaloudesta moneksi -kurssin parissa keväällä 2018. Tämä kurssi suunniteltiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Kurssi suunniteltiin siten, että sitä voisi hyödyntää myös toisella asteella yhden opintopisteen laajuisena. Kurssista toteutettiin teemaviikkokurssit syksyllä 2018 ja talvella 2019.

Digicampus-hankkeessa kehitettiin Metsäbiotaloudesta moneksi -kurssin pohjalta kursseja ja pilotoitiin Opi ja ratkaise -kurssin ensimmäinen versio ja tämän jälkeen Opi ja ratkaise -kurssin toinen versio. Nämä olivat monimuotototeutuksia ja mukana yhteistyössä oli runsaasti niin koulutuksentarjoajia kuin työelämätoimijoitakin. Kesällä 2019 toteutettiin kurssiin kuuluva TeamCamp-lähijakso, jonka aikana opiskelijat pääsivät tutustumaan metsäbiotalouden toimijoihin ja ilmiöihin.

Näiden kahden Opi ja ratkaise -kurssin pohjalta toteutettiin keväällä 2021 kurssi Collaborative problem solving in multidisciplinary networks (5op) verkkototeutuksena.

Metsäbiotaloudesta moneksi -kurssin pohjalta toteutettiin keväällä 2020 ja keväällä 2021 aikana myös kurssi Mitä on metsäbiotalous? (1op).

Kurssit Collaborative problem solving in mulidisciplinary networks ja Mitä on metsäbiotalous? ovat tarjolla myös lukuvuonna 2021-2022. Nämä kurssit pyrkivät tavoittamaan laajan kohdejoukon, sillä Collaborative problem solving -kurssi on suunnattu korkeakouluopiskelijoille ympäri maailmaa. Mitä on metsäbiotalous? -kurssin kohderyhmänä on puolestaan toinen aste ja sitä markkinoidaan muun muassa yhteistyölukioille.

 

Design-pedagogiikka

Opi ja ratkaise -kurssit on rakennettu design-pedagogiikan mallin mukaan.

Design-pedagogiikan lähtökohtana on vastata tarpeeseen oppia tietoja ja taitoja, joita yhteiskunnassa tulevaisuudessa tarvitaan. Design-pedagogiikka tarkoittaakin yhteisöllistä projektioppimista, jossa oppijat yhdessä opettajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa etsivät vastauksia haasteisiin. Design-pedagogiikassa osallistuva oppiminen, yhteiskehittely ja erilaisten teknologioiden hyödyntäminen on keskeistä.

Lue lisää design-pedagogiikasta.

 

 

Tuotetut aineistot

Openbio-hankkeessa on tuotettu erilaisia materiaaleja oppimisen ja opettamisen tueksi. Keskeisessä osassa kursseilla käytetään opetusvideoita, joiden tekemiseen on osallistunut laaja ja monialainen asiantuntijajoukko. Opetusmateriaalina on tuotettu myös tehtäviä, tiimityöohjeita ja kurssialustoja.

Kurssien pohjalta on tehty tutkimusta ja analysoitu aineistoja.

 

Hankkeen jälkeen

Hankkeessa kehitetyt kurssit ovat myös jatkossa tarjolla opiskelijoille ja työelämäyhteistyötä jatketaan niiden tiimoilta.

 

Collaborative problem solving in multidisciplinary networks (5 ECTS)

Kurssin tarkoituksena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja. Kurssilla etsitään eri alojen yhteistyössä ratkaisuja kehittämishaasteisiin ja toimitaan monialaisissa ryhmissä ja tiiviissä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa.

Kurssi pidetään englanniksi ja osallistujat voivat tulla kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssi toteutetaan verkossa ja seuraava toteutus on keväällä 2022.

Lisätietoja Kaija Saramäeltä.

 

Mitä on metsäbiotalous (1op)

Kurssilla opitaan biotaloudesta ja metsäbiotaloudesta. Kurssi sopii kaikille metsäbiotaloudesta kiinnostuneille ja se toteutetaan verkkokurssina. Seuraava toteutus on keväällä 2022.

Lisätietoja Piritta Torssoselta.