Lisätietoja

Yhteystietoja

Itä-Suomen yliopisto

Miikka Erikson, miikka.eriksson@uef.fi 

Lapin yliopisto 

Hanna Vuojärvi, hanna.vuojarvi@ulapland.fi 
Ilkka Ratinen, ilkka.ratinen@ulapland.fi 

Karelia-ammattikorkeakoulu 

Kaija Saramäki, kaija.saramaki@karelia.fi 
Marjo Nenonen, marjo.nenonen@karelia.fi 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Kirsi Itkonen, kirsi.itkonen@xamk.fi 

Luonnonvarakeskus 

Petteri Vanninen, petteri.vanninen@luke.fi 

Lisätietoja

Biotalous.fi

Openmetsä

Biotalous UEF

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Metsäbiotalouden näyteikkuna

Luonnonvarakeskuksen biotalouden katsaukset