OpenBio-hankkeessa on työstetty useita erilaisia oppimisympäristöjä. Tällä sivulla pääset tutustumaan näihin.

 

Metsäbiotalouden näyteikkuna

Metsäbiotalouden näyteikkuna toimii tutkimustiedon välittäjänä, oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Näyteikkunatyössä avataan kokonaiskestävän metsäbiotalouden perusteita ja sovelluksia neutraalisti, tutkimustietoon pohjaten. Tarkastelussa ovat muun muassa metsät ja puu suomalaisen teollisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä, puun uudet biopohjaiset tuotteet, metsien terveysvaikutukset, ei-puuaineiset tuotteet ja palvelut, metsien monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos.

Sisällöt on suunnattu biotalouden asiantuntija- ja täydennyskoulutukseen, eri kouluasteille sekä matkailun sisältöpalveluiden tueksi.
Näyteikkuna toimii VR-puistona metsäbiotalous.fi – sivustolla ja lisäksi näyteikkunan sisältöjä havainnollistetaan konkreettisina kohteina Punkaharjulla Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuspuistossa ja Suomen Metsämuseo Luston näyttelyissä. Luken lisäksi näyteikkunasisältöjä ovat tuottaneet Metsähallituksen, Itä-Suomen yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat. Työtä koordinoi Luonnonvarakeskus ja on mukana kansallisen biotalousstrategian päivitystyössä sekä 2021 päivitetyssä Etelä-Savon metsäohjelmassa.

 

OpenMetsä

Openmetsä on avoin ja osallistava metsäoppimisen portaali, joka on syntynyt Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston, Luonnonvarakeskuksen Punkaharjun toimipisteen, Metsäkeskuksen, Metsämuseo Luston sekä Metsähallituksen yhteishankkeessa. Openmetsä-portaali kokoaa hankkeen tuloksia nähtäväksi sekä hyödynnettäväksi laajemmin. OpenMetsä toimii resurssina ja tukee materiaalin tuotannossa. Jokainen metsästä oppimisympäristönä kiinnostunut on tervetullut tuottamaan sivustolle materiaalia kts. ohje.

Openmetsä on saanut kehitystyöstään myös valtakunnallista tunnustusta. Vuonna 2014 Metsänhoitajaliitto ja Nordea valitsivat Openmetsän vuoden Metsäteoksi. Tunnustus oli arvokas koko monitieteiselle ja -taitoiselle Openmetsän kehittäjäjoukolle.

Openmetsän kehitystyötä on koordinoitu Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksesta. Kun Savonlinnan opettajankoulutus siirtyi Joensuuhun, yhteisö laajeni entisestään ja iso osa Openmetsän jatkokehityksestä siirtyi Openmetsään linkittyvään OpenBIO-ympäristöön. Openmetsä-ympäristö jatkaa siis kehittymistään.

 

 

Openmetsää tai siihen linkitettäviä sisältöjä on kehitetty ja kehitetään seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa:

Digicampus: Itä-suomen yliopiston koordinoima opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke

Digifor: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koordinoima cbc-hanke

Biotalouspolku lukioissa: Savonlinnan kaupungin koordinoima OPH-hanke,
Päättynyt 2020

Metsäbiotalouden näyteikkuna:
Luonnonvarakeskuksen koordinoima eakr-hanke