Hanketiimi

Hanketiimiimme kuuluu tutkijoita, opettajia ja asiantuntijoita Lapin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä Luonnonvarakeskuksesta. Tiimissämme on laaja-alaista osaamista sekä luonnonvaroihin että pedagogiikkaan liittyen.

Voit ottaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Lukioyhteistyö

Biotalouspolku lukiossa – hankkeen tavoitteena oli lisätä lukion opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä toteuttaa laaja-alaiseen osaamiseen tähtääviä opetuskokeiluja, jotka edistävät lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa muodostetaan monialainen oppimis- ja osaamisverkosto, joka tukee opettajien ammatillista kehittymistä järjestämällä biotalouden ilmiöitä sekä kehittämishaasteita monitieteisesti lähestyviä seminaareja sekä verkostotapaamisia. Pilotoinnissa mukana olevat lukiot ja opettajat toteutettavat monialaisia biotalousprojekteja, joiden pedagogiset kuvaukset ja digitaaliset tuotokset julkaistiin kaikille avoimessa www.openmetsa.fi -verkkoympäristössä.

DigiCampus-hankkeessa toteutettiin metsäbiotalousaiheinen lukiokurssi syksyllä 2018 Simon lukiossa ja talvella 2019 Konneveden lukiossa. Kurssi muokattiin Metsäbiotaloudesta moneksi (5 op) kurssin pohjalta ja se oli laajuudeltaan 1 op eli toteuttaminen onnistui hyvin lukioiden teemaviikoilla. Oppimistavoitteena tällä kurssilla oli paitsi metsäbiotaloustietämyksen lisääminen myös työelämäyhteyksien vahvistaminen ja työelämätaitojen oppiminen. Opetusmenetelmänä oli ongelmalähtöinen oppiminen (PBL), jossa opiskelijat etsivät ryhmissä vastauksia työelämätoimijoilta tuleviin kehittämistehtäviin.

Mitä on metsäbiotalous (1 op) -kurssi soveltuu hyvin opiskeltavaksi lukioiossa ja sitä markkinoidaan yhteistyölukioille.

Julkaisut:

Vertaisarvioidut

Vuojärvi, H., Eriksson, M., & Vartiainen, H. (2019). Cross-boundary collaboration and problem-solving to promote 21st century skills-Students’ experiences. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(13), 30-60.

Vuojärvi, H., Vartiainen, H., Saramäki, K., Eriksson, M., Ratinen, I., Pöllänen, S., Vanninen, P. & Torssonen, P. (2021). Boundaries and boundary crossing in online higher education settings. Manuscript in progress.

Eriksson, M.,  Vartiainen, H., Vanninen, P., Nissinen, S., Valtonen, T. & Pöllänen, S. (2021). Video triggers in promoting knowledge-seeking questions in inquiry learning. In Media Education on the Top. Cambridge Scholars Publishing.

Konferenssit:

Vartiainen, H., Vuojärvi, H., Saramäki, K., Eriksson, M., Ratinen, I., Torssonen, P., Vanninen, P., & Pöllänen, S. (to appear). Cross-boundary knowledge creation in international student-teams in online higher education settings. Media Education Conference 2021, 28.9.-1.10.2021, Rovaniemi, Finland.

Saramäki, K., Kähkönen, T., Vuojärvi, H., Ratinen, I. Pöllänen, S., Vartiainen, H., Vanninen, P., Torssonen, P., Eriksson, M., & (2020). Multidisciplinary student teams collaborating with working life partners. The Annual conference of Finnish Educational Research Association. 15.12.2020, Online.

Vuojärvi, H., & Ratinen, I. (2020). OpenBio: Developing learning environments for forest bioeconomics education. ASR-seminar: Environment, 24.1.2020, Rovaniemi, Finland.

Vuojärvi, H., Eriksson, M., & Vartiainen, H. (2019). Designing pedagogies to promote learning 21st century skills in higher education. Kasvatustieteen päivät 2019 – FERA 2019 Conference on Education, 20.11.2019, Joensuu, Finland.

Miikka Eriksson, Vartiainen, H., Vanninen, P., Nissinen, S., Valtonen, T. & Pöllänen, S. (2019). Videotriggers in promoting knowledge seeking questions for bioeconomy: preservice teachers’ insights. Media Education Conference (MEC 2019), 25.4.2019, Salla, Finland.

Muita julkaisuja:

Saramäki, K., Vartiainen, H., Eriksson, M., Vuojärvi, H., Kähkönen, P., Vanninen, P. Torssonen, P, Pöllänen, S., & Ratinen, I. (2021). Asiantuntijayhteistyö opiskelijoiden avaintaitojen kehittäjänä. In A. Helariutta, M. Fred, H. Kangastie, M. Merimaa & S. Päällysaho (toim.), Avoin TKI-integroitu oppiminen—toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä (pp. 10–15). Laurea Publications 164. Helsinki: Laurea University of Applied Sciences.

 

Henna Höglund (2019): Metsä-aiheen ilmeneminen itsenäisesti ja osana luontoa oppivelvollisuuskoulujen valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa 1925-2004

Taitoa, taidetta ja teknologiaa – Kohti uutta opettajakoulutuksen mallia.

Video triggers in promoting knowledge-seeking questions in inquiry learning.

Blogitekstit

Digicampus-hankkeen blogikirjoitukset

Metsäkoulutus ry

Biotalous.fi sivun artikkeli