kolme ihmistä

Työelämäyhteistyö on keskeisessä roolissa suunniteltaessa ja toteutettaessa biotalousalan koulutusta.

OpenBio-hankkeessa toteutetuilla kursseilla työelämäyhteistyötä edistetään monin eri keinoin niin kurssien suunnittelussa kuin opiskelussakin. Tavoitteena on opettaa 21. vuosisadan tulevaisuustaitoja sekä toimia yhteistyössä metsäbiotalouden asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostossa.

Opi ja ratkaise -kurssilla oppiminen rakentui asiantuntijapuheenvuorojen, harjoitusten ja ryhmätöiden ympärille monialaisessa työelämätoimijoiden yhteistyössä.

ColProb-kurssilla tehtävät kehittämistehtävät syventävät työelämäyhteistyötä, sillä kehittämistehtävien aiheet, tehtävänannot ja sparraus tulevat työnantajatoimijoilta. Tähän mennessä mukana on ollut reilusti työelämäkumppaneita. Työelämätoimijat tarjoavat opiskelijoille haastetehtäviä, joihin opiskelijaryhmät lähtevät etsimään ratkaisuja design-pedagogiikan ajatusten mukaisesti. Opiskelijat ja työelämätoimijat ovat yhteydessä toisiinsa ja työelämätoimijoilta tuleva asiantuntemus ja sparraus tukevat opiskelijoiden työskentelyä ja ratkaisujen kehittymistä.

Työelämätaidot integroituvat opintojaksoihin ja niiden tavoitteisiin. Opintojaksoilla opitaan ns. 21. vuosisadan taitoja, kuten innovatiivisuutta, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, digivalmiuksia sekä työelämässä tarvittavia biotalousalan sisältöjä.