Tervetuloa metsäbiotalouden koulutusta kehittävään verkkopalveluun.


Biotalous kytkeytyy sekä paikallisesti että globaalisti vaikuttaviin ilmiöihin. Biotalouden tarjoamat mahdollisuudet ja ongelmat luovat konkreettisia tarpeita useiden eri alojen toimijoille ja asiantuntijoille. Ratkaisujen löytyminen vaatii usein monialaista yhteistyötä ja siten usein myös toimintakulttuurin muutosta.

Oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuspohjaiselle kehitystyölle ja erilaisille yhteiskehittelyprojekteille biotalous luo konkreettisen kontekstin ja tarpeen. Tällä sivustolla esitellään, osallistetaan ja kootaan aiheeseen linkittyviä koulutuksia, kehityspilotteja ja sen tutkimusta.

Openbio on sosio-digitaalinen oppimisympäristö biotalouden ilmiöiden oppimiseen, tutkimiseen ja yhteiskehittelyyn!


Metsäbiotaloudesta on moneksi – tervetuloa matkaan!

Ota yhteyttä!

Itä-Suomen yliopisto

Sinikka Pöllänen, sinikka.pollanen@uef.fi
Miikka Erikson, miikka.eriksson@uef.fi

Lapin yliopisto

Hanna Vuojärvi, hanna.vuojarvi@ulapland.fi
Ilkka Ratinen, ilkka.ratinen@ulapland.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaija Saramäki, kaija.saramaki@karelia.fi
Marjo Nenonen, marjo.nenonen@karelia.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirsi Itkonen, kirsi.itkonen@xamk.fi

Luonnonvarakeskus

Petteri Vanninen, sinikka.pollanen@ue.fi

ihmisiä metsässä open bio
mies ja nainen metsässä
mies puun vieressä openbiossa

Rahoittajat ja toimijat

opetus ja kulttuuriministerio logo
Digi campus Logo sininen
lapin yliopisto logo
university of estern finland logo
Karelia logo vihreä
xamk logo sininen
Digi campus Logo sininen